dr hab. Sławomir Kędzior

Adiunkt
Katedra Geologii Stosowanej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

 

tel: (32) 3689 329
e-mail: slawomir.kedzior@us.edu.pl

 

Stopień naukowy: Doktor habilitowany

16.04.2013, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł rozprawy: Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu

Stopień naukowy: Doktor

21.05.2001, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tytuł rozprawy: Rola czynników geologicznych w ukształtowaniu współczesnego pola metanonośności serii węglonośnej w wybranych obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Tematyka prac badawczych, zainteresowania naukowe:

 • Metan pokładów węgla
 • Geologia naftowa
 • Geotermia
 • Petrologia węgla
 • Geologia złóż węgla
 • Alternatywne i niekonwencjonalne źródła energii

Realizowane lub zakończone projekty, granty, współpraca z przemysłem:

Tytuł projektu: Określenie zakresu wpływu II i III skoku uwęglenia na współczesny rozkład metanonośności pokładów węgla w wybranych obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Numer: UMO-2012/05/N/ST10/03943, okres wykonywania projektu: 16.07.2014-15.07.2017 r., Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: Analiza porównawcza zmienności metanonośności pokładów węgla w obrębie przystropowej strefy gazonośnej karbonu w aspekcie budowy geologicznej południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Numer: N307 427834, okres wykonywania projektu: 9.05.2008-9.11.2009 r., Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł projektu: Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach GZW i DZW w aspekcie zagrożeń gazowych związanych z likwidacją kopalń

Numer: 4T12B 055 26, okres wykonywania projektu: 2004-2007 r., Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucje współuczestniczące w projekcie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tytuł projektu: Opracowanie modeli metanonośności serii węglonośnej karbonu górnego południowo-zachodniej części górnośląskiego zagłębia węglowego

21.05.2001, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Numer: 5 T12B 017 22, okres wykonywania projektu: 2002-2003 r., Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Publikacje (wybrane):

 1. Kędzior S. (2009). Accumulation of coal-bed methane in the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin. Int. J. Coal Geol. – iss. 80, s. 20-34.
 2. Kędzior S. (2011). The occurrence of a secondary zone of coal-bed methane in the southern part of the Upper Silesian Coal Basin (southern Poland): Potential for methane exploitation. Int. J. Coal Geol., iss. 86, s. 157-168
 3. Kędzior S. (2012). Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu. Wyd. UŚ., Katowice.
 4. Kędzior S., Jelonek I. (2013). Reservoir parameters and maceral composition of coal in different Carboniferous lithostratigraphical series of the Upper Silesian Coal Basin. J. Coal Geol.., iss. 111, s. 98-105
 5. Kędzior S., Kotarba Z., Pękała Z. (2013). Geology spatial distribution of methane content and origin of coal-bed gases in Upper Carboniferous (Upper Mississippian and Pennsylvanian) strata in the south-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin. J .Coal Geol., iss. 105, s. 24-35.
 6. Kędzior S. (2015). Methane contents and coal rank variability in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Int. J. Coal Geol., v. 139, s. 152-164.
 7. Kędzior S. (2015). Emission and commercial utilization of coal mine methane in the Upper Silesian Coal Basin illustrated by the example of Katowice Coal Holding Company. Environmental & Socio-economic Studies, v. 3,1, s. 1-10
 8. Kędzior S., Drobczyk W. (2006). Characterization of rock temperature changeability in the Halemba Coal Mine Deposit (the Upper Silesian Coal Basin). Publ. Inst. Geophys., M. – v. 29, s. 195-202
 9. Kędzior S., Hadro J., Kwarciński J., Nagy S., Młynarczyk M., Rostkowski R., Zalewska E. (2007) Warunki naturalne występowania i metody eksploatacji metanu pokładów węgla w wybranych zagłębiach węglowych USA oraz możliwości rozwoju eksploatacji tego gazu w Polsce – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do USA. Prz. Geol. nr 7, s. 565-570
 10. Kędzior S. (2008). Potencjał zasobowy metanu pokładów węgla w Polsce w kontekście uwarunkowań geologicznych. Gospod. Surow. Miner. – Z. 4, [cz.] 4, s. 155-173
 11. Kędzior S. (2011). Możliwości zagospodarowania metanu występującego w stropowych partiach złóż węgla Bzie-Dębina 1 oraz Gołkowice (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). Polit. Energetyczna. – 1, s. 197-212
 12. Kędzior S. (2014). Potencjał metanotwórczy węgli kamiennych w odniesieniu do ich pojemności sorpcyjnej oraz współczesnej ilości zakumulowanego metanu termogenicznego w złożu Pawłowice (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 88, s. 119-134.
 13. Moska R., Kędzior S. (2015). Możliwości występowania niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego w serii mułowcowej na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Nafta-Gaz nr 10, s. 729-736.