dr Maciej Mendecki

Adiunkt
Katedra Geologii Stosowanej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

Redaktor Naczelny Contemporary Trends in Geoscience w latach 2012-2018

ResearchGate, GoogleScholar

 

tel: (32) 3689 362
e-mail: maciej.mendecki@us.edu.pl

 

Stopień naukowy: Doktor 

09.12.2014, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł rozprawy: Związki widma szumu sejsmicznego z rodzajem i miąższością strefy przypowierzchniowej

 

Tematyka prac badawczych, zainteresowania naukowe:

 • Sejsmologia – sejsmiczność indukowana działalnością górniczą
 • Amplifikacja i częstotliwość rezonansowa gruntu
 • Szum sejsmiczny
 • Płytkie metody sejsmiczne: sejsmika refrakcyjna, MASW
 • Metody geoelektryczne: ERT, IP, SP
 • Geostatystyka

 

Realizowane lub zakończone projekty, granty, współpraca z przemysłem:

Tytuł projektu: Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topografii skonsolidowanego podłoża skalnego

Numer: UMO-2013/11/B/ST10/00253, okres wykonywania projektu: 27.03.2013-26.03.2015 r., Instytucja przyznająca: Narodowe Centrum Nauki

Publikacje (posiadające IF):

 1. Gołębiewski T., Zogała B., Mendecki M.J., Małysa T. (2018) The utility of rock-bolts as long electrodes for underground ERT surveys in mine settings. Journal of Applied Geophysics, 155, 122-130.
 2. Mendecki, M.J., Jochymczyk K., Zuberek, W.M., Tomaszewska R. (2017) Determination of elastic parameters of near-surface layers over subsidence trough development during longwall exploitation. Archives of Mining Sciences, 62,4,705-716.
 3. Wojtecki, Ł., Mendecki, M.J., & Zuberek, W.M., (2017) Determination of Destress Blasting Effectiveness Using Seismic Source Parameters. Rock Mechanics and Rock Engineering, 50,12 3233–3244.
 4. Kowalczyk, S., Żukowska, K. A., Mendecki, M. J., & Łukasiak, (2017) D. Application of electrical resistivity imaging (ERI) for the assessment of peat properties: a case study of the Całowanie Fen, Central Poland. Acta Geophysica, 65(1), 223-235.
 5. Owczarek, P., Opała-Owczarek, M., Rahmonov, O., & Mendecki, M. (2017). 100 Years of earthquakes in the Pamir region as recorded in juniper wood: A case study of Tajikistan. Journal of Asian Earth Sciences, 138, 173-185.
 6. Wojtecki, Ł., Mendecki, M. J., Zuberek, W. M. (2016) The Seismic Source Parameters of Tremors Provoked by Destress Blastings in Coal Seam. Journal of Mining Science 52(2), 258-264.
 7. Stan-Kłeczek I., Mendecki, M. J. (2016). Application of Multichannel Analysis of Surface Waves to S-Phase Wave Anisotropy Estimation. Acta Geophysica, 64, 5, 1593-1604.
 8. Wojtecki, Ł., Mendecki, M. J., Zuberek, W. M., & Knopik, M. (2016) An attempt to determine the seismic moment tensor of tremors induced by destress blasting in a coal seam. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 83, 162-169. .
 9. Mendecki, M.J., Janowska, E., Kaczmarzyk, R., Idziak, A.F. (2016) The use of geoelectrical method in preliminary investigation of the Fredro Family’s iron mine adit in the village of Cisna, the Bieszczady Mountains, SE Poland. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 13, 2(182), 159-165.
 10. Opała M., Mendecki M.J. (2014) An attempt to dendroclimatic reconstruction of winter temperature based on multispecies tree-ring widths and extreme years chronologies (example of Upper Silesia, Southern Poland). Theoretical and Applied Climatology, 115, 1-2,73-89.
 11. Żogała B., Mendecki M.J., Zuberek W.M., Robak M. (2012) Application of self potential method in the area contaminated with oil derivatives. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 9,2(166), 179-189.
 12. Kowalska A., Kondracka M. Mendecki M.J. (2012) VLF mapping and resistivity imaging of contamineted Quaternary formations near to „Panewniki“ coal waste disposal. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9, 4(168), 473-480.
 13. Golik A., Mendecki M.J. (2012) Ground-Motion Prediction Equations for induced seismicity in the Main Anticline and the Main Syncline (The Upper Silesian Coal Basin, Poland). Acta Geophysica, 60, 2, 410-425.

Publikacje (rozdziały monografii):

 1. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B. Mendecki M. (2014) Regional Paleogeographic Analysis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Valley and the Stratigraphic Context of the Ice Wedge Cast. [W]: WILCZYCE. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland (red. Romuald Schild). Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 31-80;
 2. Stan-Kłeczek I., Mendecki M.J. (2014) The use of active seismic methods to study seismic waves anisotropy in Triassic dolomites. [W]: Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses (red. Alejano, Á. Perucho, Cl. Olalla, R. Jiménez), 1213-1218, ISBN 9781138001497
 3. Wojtecki Ł., Talaga A., Mendecki M.J., Zuberek W.M. (2013) The Estimation of the Torpedo Blastings Effectiveness Based on the Analysis of Focal Mechanisms of Induced Mining Tremors in Bielszowice Coal Mine. [W]: Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (red. M. Kwaśniewski, D. Łydżba) Taylor & Francis CRCPress, 769–773.
 4. Żogała B., Gołębiowski T., Mendecki M., Antonik W., Zuberek W.M, Panajew P. (2013) Determination of the fracture zone extension around the mine opening with the resistivity and GPR methods. [W]: Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (red. M. Kwaśniewski, D. Łydżba) Taylor & Francis CRCPress, 181–187.
 5. El Imrani N., Mendecki M.J (2012) Aplicación de la representación matemática en un espacio análogo al espacio de Hilbert de los pretéritos perfecto simple y compuesto en el corpus PRESEEA de Granada. [w:] Espanol Hablado. Estudios Sobre El Corpus PRESEEA-Grenada, (red.: E. Waluch-de la Torre, J.A. Moya Corral). Wydawnictwo Biblioteki Iberyjskiej, Warszawa, 13-23.
 6. Żogała B., Dubiel R., Dzik T., Dzik G., Mendecki M. (2010) Wykorzystanie metod geoelektrycznych do rozpoznania utworów gruzowatych w alpejskim piętrze Tatr Wysokich. [W]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, T.1, Nauki o Ziemi (red. Adam Kotarba), Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Krakowski. – Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 165-171.
 7. Bogusz M., Mendecki M. (2011) Seismic and geodetic observations of subsidence trough development over extracting longwall face in bed of coal. [In:] Geophysics in Mining and Environmental Protection (eds. Idziak, Dubiel), 1, 71-79.