dr Jarosław Badera

Starszy wykładowca
Katedra Geologii Stosowanej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

ResearchGate

 

 

tel: (32) 3689 371
e-mail: jaroslaw.badera@us.edu.pl

Prywatna strona WWW

 

Główne zainteresowania naukowe, tematyka prac dyplomowych:

  • Społeczno-środowiskowe aspekty działalności przemysłu wydobywczego w Polsce i na świecie

Pozostałe zainteresowania naukowo-dydaktyczne i tematy prac dyplomowych:

  • geologia złóż i eksploatacja kopalin (ze szczególnym uwzględnieniem rud metali)
  • geologia regionalna (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich)
  • innowacyjne metody dydaktyczne
Uwaga! 
Szczegółowe tematy prac dyplomowych są uzgadniane osobiście i mogą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych, administracji publicznej czy organizacji społecznych, jak też rozwinięcie pomysłów studenckich