dr hab. Bogdan Żogała

Adiunkt
Katedra Geologii Stosowanej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 468
e-mail: bogdan.zogala@us.edu.pl

 

Stopień naukowy: Doktor habilitowany

2014 , Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł rozprawy: Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi

Stopień naukowy: Doktor

10.12.1992, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie emisji sejsmoakustycznej do obserwacji pękania próbek skał osadowych poddanych zmianom temperatury

Tematyka prac badawczych, zainteresowania naukowe:

 • Metody geoelektryczne: monitoring skażeń produktami ropopochodnymi
 • Wykorzystanie metod geofizycznych w badaniach archeologicznych
 • Badania geofizyczne w kopalniach

Realizowane lub zakończone projekty, granty, współpraca z przemysłem:

Tytuł projektu: Możliwości zastosowania zintegrowanych metod geofizycznych do lokalizacji poziomów antropogenicznych w glebach terenów wielowiekowej działalności górniczo-hutniczej w aspekcie oceny ich wpływu na środowisko wodnogruntowe 

Numer: 2015/17/B/ST10/03335, okres wykonywania projektu: 20.04.2016-obecnie, Instytucje współuczestniczące w projekcie: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Tytuł projektu: Paleolityczna ekumena strefy pery i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie ich wpływ na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na odstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) 

Numer: 691/N-UKRAINA/2010/0, okres wykonywania projektu: 2010-2015, Instytucje współuczestniczące w projekcie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł projektu: Paleolityczna ekumena strefy pery i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie ich wpływ na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na odstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) 

Numer: 691/N-UKRAINA/2010/0, okres wykonywania projektu: 2010-2015, Instytucje współuczestniczące w projekcie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytucja przyznająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publikacje (wybrane):

 1. Gołębiewski T., Zogała B.,Mendecki M.J., Małysa T. (2018) The utility of rock-bolts as long electrodes for underground ERT surveys in mine settings. Journal of Applied Geophysics, 155, 122-130.
 2. Łanczont, M., Madeyska, T., Mroczek, P., Hołub, B., Żogała, B., & Bogucki, A. (2015). Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used for explanation of the site location. Quaternary International, 359, 89-95.
 3. Żogała B., Łanczont M., Hołub B., Bogucki A., Mroczek P. (2015) Rozpoznanie elektrooporowe wybranych paleolitycznych stanowisk lessowych strefy pery- i metakarpackiej. Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (red. Maria Łanczont, Teresa Madeyska), Wydawnictwo UMSC, 459-486
 4. Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Hołub B., Kusiak J., Bałaga K., Komar M., Łącka B., Żogała B., Mendecki M. (2014) Regional Paleogeographic Analysis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Valley and the Stratigraphic Context of the Ice Wedge Cast. [W]: WILCZYCE. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland (red. Romuald Schild). Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 31-80;
 5. Lanczont, M.; Sytnyk, O.; Bogucki, A.; Madeyska, T.; Krajcarz, M.; Krajcarz, M. T.; Koropeckyj, R.; Zogala, B.; Tomek, T.; Kusiak, J. (2014). Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine). Quaternary International, 326, 213-234.
 6. Łanczont, M, Madeyska, T., Bogucki, A., Sytnyk, O., Kusiak, J., Frankowski, Z., Komar, M., Nawrocki, J., Zogała, B. (2014). Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site. Quaternary International, 326, 191-212.
 7. Żogala, B.; Mendecki, M. J.; Zuberek, W. M.; Golebiowski, T.; Antonik, W. (2013) Determination of the extent of fractured zones around mine openings sing the resistivity and GPR methods. ROCK MECHANICS FOR RESOURCES, ENERGY AND ENVIRONMENT (eds. Kwasniewski, M; Lydzba, D) CRC Press, London
 8. Żogała, B., Mendecki, M. J., Zuberek, W. M., & Robak, M. (2012). Application of self potential method in the area contaminated with oil derivatives. Acta Geodyn Geomater, 9(2), 179-189.