Pracownicy

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Adam Idziak

 

Samodzielni pracownicy:

 1. prof. dr hab. Adam Idziak – profesor zwyczajny
 2. prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek – profesor emerytowany
 3. prof. dr hab. Mirosława Bukowska – profesor nadzwyczajny
 4. prof. dr hab. Lesław Teper – profesor nadzwyczajny
 5. dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała – adiunkt
 6. dr hab. Dariusz Malczewski – adiunkt
 7. dr hab. Stanisław Ćmiel – adiunkt
 8. dr hab. Sławomir Kędzior – adiunkt
 9. dr hab. Bogdan Żogała – adiunkt

Doktorzy: 

 1. dr Iwona Stan-Kłeczek – adiunkt
 2. dr Krzysztof Jochymczyk – adiunkt
 3. dr Jolanta Pierwoła – st. wykładowca
 4. dr Ryszard Dubiel – st. wykładowca
 5. dr Jarosław Badera – st. wykładowca
 6. dr Zbigniew Mirkowski – st. wykładowca
 7. dr Katarzyna Sutkowska – adiunkt
 8. dr Marta Kondracka – adiunkt
 9. dr Maciej Mendecki – adiunkt
 10. dr Dorota Rożek – asystent

Magistrzy: 

 1. mgr Barbara Bieta – asystent

Pracownicy naukowo-techniczni:

 1. mgr Maria Dziurowicz – geolog-geofizyk, st. specjalista

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. mgr Radosława Tomaszewska – geolog, specjalista
 2. mgr Iwona Biegun – geolog, specjalista

Doktoranci:

 1. mgr Barbara Bieta
 2. mgr Weronika Nadłonek
 3. mgr Agnieszka Dżaluk
 4. mgr inż. Mateusz Mycka
 5. mgr Adrian Zarychta
 6. mgr Agnieszka Degórska
 7. mgr Agnieszka Bracławska
 8. mgr Michał Michalak
 9. mgr Aleksander Brom