Konferencja ESC Malta 2018


Pracownicy Katedry Agnieszka Bracławska i Maciej Mendecki uczestniczyli w konferencji 36th General Assembly European Seismological Society (#escmalta2018ESC 2018 – 36th GA of the European Seismological Commission) zorganizowanej przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Maltańskiego w dniach 2-7 września 2018r w Valletcie, Malta. Miejsce konferencji zlokalizowano w Mediterranean Conference Ce ntre w Valletcie. Na konferencję zgłoszono ponad 1000 abstraktów zaprezentowanych podczas 40 sesji tematycznych, głównie dotyczących:
1. Sejsmologii ogólnej;
2. Sejsmiczności indukowanej;
3. Fizyki trzęsień ziemi;
4. Hazardu sejsmicznego;
5. Tsunami;
6. Wulkanizmu;
7. Najnowszych technologii w badaniach trzęsień ziemi i szumu sejsmicznego;
8. Paleosejsmologii;
i wielu innych (http://www.escmalta2018.eu/page/Sessions_n).

Pracownicy Katedry zaprezentowali 3 tematy:
– UNIFICATION OF SEISMIC CATALOGUES TO STUDY SEISMIC ACTIVITY IN THE CARPATHIANS MOUNTAIN ARC (Braclawska A., Idziak A.)

– PRELIMINARY STUDY OF SEISMIC ACTIVITY CHANGES IN THE CARPATHIANS ARC BETWEEN 1976 AND 2016 (Braclawska A., Idziak A.)

– BENIOFF STRAIN RELEASE BEFORE LARGER EARTHQUAKES IN UNDERGROUND HARDCOAL MINES (Mendecki M., Wojtecki L., Zuberek W.)