Zagrożenia naturalne i systemy wczesnego ostrzegania

Wykład specjalistyczny 1 – 30 godzin.

Wykłady obejmują tematykę zagadnienia prognozy i predykcji zjawisk o charakterze zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka: trzęsień ziemi, tsunami, wstrząsów górniczych, wulkanizmu i ruchów masowych.

  1. wykład 1
  2. wykład 2
  3. wykład 3
  4. wykład 4
  5. wykład 5
  6. wykład 6