Modelowanie i prognozowanie geozagrożeń

Wykład

wykład 1 – część I

wykład 2 – cześć II

 

Ćwiczenia:

  1. Prognozowanie wartości szczytowych amplitud (GMPE)
  2. Parametry analizy hazardu sejsmicznego
  3. Predykcja średnioterminowa (wyzwalanie energii sejsmicznej)